ClickShare CSE-800

110.000.000₫ 120.000.000₫
25%
ClickShare CSE-200

ClickShare CSE-200

39.000.000₫ 52.000.000₫
12%
ClickShare CX-50

ClickShare CX-50

70.000.000₫ 80.000.000₫
26%
ClickShare CX-30

ClickShare CX-30

55.000.000₫ 74.000.000₫
22%
ClickShare CX-20

ClickShare CX-20

46.000.000₫ 59.000.000₫
31%
ClickShare CS-100

ClickShare CS-100

24.000.000₫ 35.000.000₫
18%
ClickShare C-10

ClickShare C-10

37.000.000₫ 45.000.000₫
17%
ClickShare C-5

ClickShare C-5

25.000.000₫ 30.000.000₫
34%
Màn hình Promethean AP9-A86-EU-1

Màn hình Promethean AP9-A86-EU-1

93.000.000₫ 140.000.000₫
30%
Màn hình Promethean AP9-A75-EU-1

Màn hình Promethean AP9-A75-EU-1

71.000.000₫ 102.000.000₫
33%
Màn hình Promethean AP9-A65-EU-1

Màn hình Promethean AP9-A65-EU-1

53.000.000₫ 79.000.000₫

Tổng đài IP Yeastar P570

45.100.000₫ 49.200.000₫
10%
Tổng đài IP Yeastar P560

Tổng đài IP Yeastar P560

24.100.000₫ 26.800.000₫

Tổng đài IP Yeastar P550

19.200.000₫ 20.500.000₫
12%
Điện thoại Sangoma A20

Điện thoại Sangoma A20

1.300.000₫ 1.485.000₫